Data publikacji
2017-09-26 14:45:00
Nazwisko i imię
Sass Krzysztof
Typ oświadczenia
oświadczenie majątkowe Sass Krzysztof
Data oświadczenia
2017-09-26