Data publikacji
2018-03-12 13:55:00
Nazwisko i imię
Sass Krzysztof
Typ oświadczenia
oświadczenie majątkowe Sass Krzysztof
Data oświadczenia
2018-03-12