Data publikacji
2018-04-30 09:54:00
Nazwisko i imię
Jakubiak Barbara
Typ oświadczenia
oświadczenie mąjątkowe Jakubiak Barbara
Data oświadczenia
2018-04-26