Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

Podatki 2012

Informacje ogólne: 

Stawki podatków lokalnych w Rybniku w 2012 roku
Informacje o stawkach podatkowych dostępne są na stronie "Inne dokumenty" oraz w Wydziale Podatków (Urząd Miasta, I piętro, sala 151).

Przypominamy o terminach płatności podatków w 2012 roku:
- od nieruchomości i rolnego: 15 marca, 15 maja, 17 września i 15 listopada
- od środków transportowych: 15 lutego i 17 września
 

Opłata od posiadania psów
Od 2011 roku uchwałą Rady Miasta Rybnika opłata od posiadania psów została zniesiona.

Wpłaty podatków
Podatki te można wpłacać – nie ponosząc dodatkowych opłat:
- w kasach w Urzędzie Miasta (wejście od ul. Miejskiej, I piętro, sala 151) w godzinach pracy Urzędu (kasy prowadzone są przez Bank Spółdzielczy w Rybniku)
- u inkasenta (dotyczy dzielnicy Zebrzydowice). 

Przychodząc do Urzędu Miasta dobrze mieć ze sobą i okazać numer ewidencyjny podatnika, co przyspieszy obsługę. 

Uwaga:

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności, np. wpłat poprzez internet.

Wpłat podatkowych należy dokonywać na wskazany w decyzji podatkowej indywidualny dla każdego podatnika i dla każdej nieruchomości numer rachunku bankowego.

Na blankietach wpłaty (na poczcie lub w banku, także w płatnościach internetowych) w polu "tytuł wpłaty" należy podać: imię i nazwisko podatnika, numer ewidencyjny (numer znajdujący sie w lewym górnym rogu decyzji podatkowej) i okres, którego dotyczy wpłata.

Karty płatnicze
Możliwe jest także regulowanie w kasach w Urzędzie Miasta zobowiązań podatkowych oraz innych opłat przy użyciu kart płatniczych. Wpłat można dokonywać za pomocą kart Maestro, Mastercard i Mastercard Electronic. Prowizję w wysokości 1,95% wartości transakcji pokrywa wpłacający.

Inne informacje
W każde ostatnie dni terminu płatności podatków mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego zaparkowania swoich pojazdów na dziedzińcu Urzędu Miasta (wjazd od ul. Miejskiej) na czas zapłaty podatków.

 
 
Odsłon strony: 24564 Metryka
Redaktor: Iwona Mazur (Zastępca Skarbnika Miasta Fn)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-02-25 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-02-25 Aktualizacja treści
2020-02-24 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-02-24 Aktualizacja treści
2020-01-23 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-23 Aktualizacja treści
2020-01-14 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-14 Aktualizacja treści
2020-01-02 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-02 Aktualizacja treści
2019-04-23 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-04-23 Aktualizacja treści
2019-01-08 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-01-08 Aktualizacja treści
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treści
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treści
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treści
2018-01-12 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-12 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-09 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-09 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-14 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-14 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-10 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-10 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-07 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-07 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-01-17 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-01-17 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-04-02 Aktualizacja treściIwona Mazur (Naczelnik Wydziału Pd)
2014-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2013-12-10 Korekta redaktorskaIwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.