Jednostka
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kierownik jednostki
Beata Podleśny
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00003/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00048/11 z dnia 20 stycznia 2011 r.
Termin
od 25 stycznia 2011 r. do 3 lutego 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli
Badany okres
od 1 września 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 8 lutego 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Przewodniczącą do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji wszystkich operacji gospodarczych,
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie składki na Fundusz Pracy,
  • prowadzenia akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź jednostki
Pismami: ZON-R/FiK/0714/16/BP/2011 z 14 lutego 2011 r. oraz ZON-R/FiK/0714/16/BP/2011 z 25 listopada 2011 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.