Jednostka
Wydział Księgowości i Podatków Urzędu Miasta Rybnika
Termin
od 15 grudnia 2010 r. do 7 lutego 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie wyzerowanych pozycji przychodów w raportach kasowych kasy budżetowej (włącznie z kasami zastępczymi)
Uwagi
przerwa od 20 do 30.12.2010 r.