Jednostka
Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych
Kierownik jednostki
Urszula Warczok
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00005/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00080/11 z dnia 4 lutego 2011 r.
Termin
od 7 lutego 2011 r. do 3 marca 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli
Badany okres
od 1 stycznia 2008 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 9 marca 2011 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prawidłowego ujmowania operacji gospodarczych w ewidencji księgowej,
  • ewidencjonowania wydatków według właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej,
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie składek na Fundusz Pracy,
  • prowadzenia akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź jednostki
Pismem ZSE-U-0911-2/10/11 z 13 kwietnia 2011 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokonrolne.