Jednostka
Dom Kultury Boguszowice
Kierownik jednostki
Cezary Kaczmarczyk
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00007/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00184/11 z dnia 10 marca 2011 r.
Termin
od 14 marca 2011 r. do 25 marca 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli
Badany okres
od 1 lipca 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 29 marca 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie składek na Fundusz Pracy.
Odpowiedź jednostki
Pismem L.Dz.DK.136/11 z 6 kwietnia 2011 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.