Jednostka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Termin
od 30 lipca 2007 r. do 9 sierpnia 2007 r.
Tematyka
Przestrzeganie procedur kontroli