Jednostka
Rodzinny Dom Dziecka nr 2
Termin
od 7 sierpnia 2007 r. do 14 sierpnia 2007 r.
Tematyka
Przestrzeganie procedur kontroli