Jednostka
Rodzinny Dom Dziecka nr 1
Termin
od 21 sierpnia 2007 r. do 28 sierpnia 2007 r.
Tematyka
Przestrzeganie procedur kontroli