Jednostka
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika
Termin
od 19 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdań finansowych za 2007 rok