Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Termin
od 16 czerwca 2008 r. do 27 czerwca 2008 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli