Jednostka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Termin
od 8 września 2008 r. do 15 września 2008 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli