Jednostka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii
Termin
od 16 września 2008 r. do 23 września 2008 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli