Jednostka
Dom Kultury Niewiadom
Termin
od 6 października 2008 r. do 16 października 2008 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli