Jednostka
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Termin
od 12 listopada 2008 r. do 25 listopada 2008 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli