Jednostka
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Termin
od 26 listopada 2008 r. do 19 grudnia 2008 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli