Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 24
Termin
od 20 lutego 2009 r. do 3 marca 2009 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli