Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Termin
od 5 marca 2009 r. do 26 marca 2009 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli