Jednostka
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego
Termin
od 4 marca 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli