Jednostka
Rybnikcie Służby Komunalne
Termin
od 21 maja 2009 r. do 27 maja 2009 r.
Tematyka
Sprawdzenie prawidłowości rozliczania i ewidencji podatku od towarów i usług