Jednostka
Rodzinny Dom Dziecka nr 2
Termin
od 30 czerwca 2009 r. do 8 lipca 2009 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli