Jednostka
Rodzinny Dom Dziecka nr 1
Termin
od 9 lipca 2009 r. do 17 lipca 2009 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli