Jednostka
Dom Dziecka
Termin
od 17 sierpnia 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli