Jednostka
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Termin
od 14 września 2009 r. do 21 września 2009 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli