Jednostka
Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo
Termin
od 23 września 2009 r. do 6 października 2009 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli