Jednostka
Zespół Ognisk Wychowawczych
Termin
od 23 września 2009 r. do 9 października 2009 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli