Jednostka
Przedszkole nr 4
Termin
od 5 listopada 2009 r. do 17 listopada 2009 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli