Jednostka
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda"
Termin
od 30 listopada 2009 r. do 10 grudnia 2009 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli