Jednostka
Zespoł Szkół nr 2
Termin
od 7 grudnia 2009 r. do 22 grudnia 2009 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli