Jednostka
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Termin
od 4 stycznia 2010 r. do 29 stycznia 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli