Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 28
Termin
od 17 lutego 2010 r. do 4 marca 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli