Jednostka
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Termin
od 8 marca 2010 r. do 19 marca 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli