Jednostka
Zespól Ognisk Wychowawczych
Termin
od 22 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli