Jednostka
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika
Termin
od 25 marca 2010 r. do 13 kwietnia 2010 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdań finansowych za 2009 rok