Jednostka
Przedszkole 23
Termin
od 19 kwietnia 2010 r. do 30 kwietnia 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli