Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Termin
od 21 maja 2010 r. do 8 czerwca 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli