Jednostka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii
Termin
od 28 czerwca 2010 r. do 8 lipca 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli