Jednostka
Dom Kultury Niewiadom
Termin
od 12 sierpnia 2010 r. do 25 sierpnia 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli