Jednostka
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Termin
od 16 sierpnia 2010 r. do 23 sierpnia 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli