Jednostka
Zespół Szkół nr 4
Termin
od 24 sierpnia 2010 r. do 6 września 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli