Jednostka
Zespół Szkół nr 1
Termin
od 30 września 2010 r. do 15 października 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli