Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Termin
od 3 listopada 2010 r. do 17 listopada 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli