Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Termin
od 5 listopada 2010 r. do 15 grudnia 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli
Uwagi
przerwy od 12 do 25.11.2010 r. oraz od 7 do 13.12.2010 r.