Jednostka
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Termin
od 19 listopada 2010 r. do 13 grudnia 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli