Jednostka
Przedszkole nr 2
Termin
od 6 grudnia 2010 r. do 15 grudnia 2010 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli