Jednostka
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika
Znak sprawy
AKW-0913/00008/11
Termin
od 29 marca 2011 r. do 19 kwietnia 2011 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdań finansowych za 2010 rok