Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego
Kierownik jednostki
Bogusława Martyna
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW-0913/00028/11
Nr upoważnienia
Or-01130/00567/11
Termin
od 24 listopada 2011 r. do 12 grudnia 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzeganie procedur kontroli
Badany okres
od 1 kwietnia 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 15 grudnia 2011 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wymaganym terminie,
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych,
  • dostosowania polityki rachunkowości do potrzeb jednostki,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 17 stycznia 2012 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.
Uwagi
przerwa od 30 listopada do 5 grudnia 2011 r.