Jednostka
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej
Kierownik jednostki
Joanna Cichecka
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW-0913/00029/11
Nr upoważnienia
Or-01130/00598/11
Termin
od 5 grudnia 2011 r. do 15 grudnia 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzeganie procedur kontroli
Badany okres
od 1 października 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 27 grudnia 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w prawidłowej wysokości oraz w wymaganym terminie,
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych.
Odpowiedź jednostki
Pismem MZOPO/0718/09/12 z 27.01.2012 r. oraz MZOPO/0718/13/2012 z 15.02.2012 r. jednostka poinformowała że wykonała zalecenie pokontrolne.